POCKET BRISTLE WHITE

Mason Pearson

POCKET BRISTLE WHITE

$ 160.00
POCKET BRISTLE. ALL BOAR BRISTLE HAIR BRUSH WITH WHITE HANDLE.